ӨМНӨГОВЬ ЦОГТ-ОВОО СУМ ГАНТИГ, ШОХОЙН ЧУЛУУНЫ ОРДЫН ТӨСӨЛ

Гантиг чулууны орд

  1. ХАЙГУУЛЫН ТАЛБАЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Талбайн байршил:                              Өмнөговь аймаг

                                                                        Цогт-Овоо сум

Талбайн нэр:                                       Хонгор овоо

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:                        ХҮ-16691

Талбайн хэмжээ:                                             16210 га

Ашигт малтмалын төрөл:      Гантиг, Шохойн чулуу, Cu,Pb,Sn,Zn,Au,Sr,Ba,Mo

Номинклатур:                                     L-48-126, 127

  1. ХҮ-16691 ТАЛБАЙН ГАНТИГЖСАН ШОХОЙН ЧУЛУУНЫ

ОРДЫН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ

            Өмнөх судлаачид манай хайгуулын талбайн шохойн чулууны талаар бага судалсан байдаг ба тухайн үед шохойн чулууны  хоёр дээжинд петрографи хийлгэсэн (шл.3293, 94-26) кальцит (92-95%)-аас голлон тогтох ба кварц, хээрийн жонш багаар агуулна. Шохойн чулуу нь жигд бус мөхлөгт болон паралель тогтоцтой юм.

                 Шохойн чулууны хувьд 2013 онд явуулсан ажлаар гадаргуугийн сорьцлолтоор авсан дээжнүүдийг шинжлүүлхэд 55%-65%-ын калцийн агуулгатай болохыг тогтоосон.

                2014 онд хийгдсэн өрөмдлөгийн ажлын үр дүнд тус шохойн чулууг гантигжсан цул цагаан шаргалдуу өнгийн болохыг тодорхойлсон.

       .

                Дээрхи 11 цоонгуудын өрөмдсөн дээжийн бичиглэлд 0.0м-с тухайн цооног хаасан гүн хүртэл гантигжсан шохойн чулуу тасралтгүй гарсан байна. 

                Бидний дараагийн ажил бол шохойн чулуу болон гантигжсан хэсгүүдийг хооронд нь ялган тус бүрд нь нөөц бодох зорилготой юм. 

Шохойн чулууны биетийн хувьд талбайн баруун хойноос зүүн урагш чиглэлтэй 6-.6.5км урт, өргөн нь 500-800м гүний хувьд дунджаар 100-120м гүнтэй томоохон хэмжээний биет юм.

                Одоогоор бид өрөмдсөн цоонгуудын үр дүнд тулгуурлан гантигжсан шохойн чулууны ерөнхий таамаг нөөц Р1= урт 6000м х өргөн 550м х 130м х 2,4тн/м3 =1029.6 сая тонн

                Бид энэ нөөцийг бодохдоо өрөмдлөгийн үр дүн болон геофизикийн цахилгаан хайгуулын ажлын үр дүнд тулгуурлан бодсон болно.